Опека һәм попечительлек

№148 от 06.07.2021 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 381 нче номерлы "Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында" карарына үзгәрешләр кертү турында (2019 елның 16 октябрендәге 300 нче номерлы 2019 елның 09 декабрендәге 352 нче номерлы, 2020 елның 01 октябрендәге 257 нче номерлы, 2021 елның 02 апрелендәге 74 нче номерлы карарлар редакциясендә)

№74 от 02.04.2021 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 381 номерлы «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында» карары белән расланган, суд тәртибендә хокукка сәләтсез яисә хокукка сәләте чикләнгән дип танылган балигъ яшьтәге зат өстеннән опека яисә попечитель билгеләү һәм опекун яисә попечитель билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында (16.10.2019 №300, 09.12.2019 №352, 01.10.2020 №257 карарлар редакциясендә)

№257 от 01.10.2020 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 381 номерлы "Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында" карарына үзгәрешләр кертү хакында (16.10.2009 ел, № 300, 09.12.2019 ел, №352 редакциясендә)

№352 от 09.12.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында»гы 2018 елның 29 декабрендәге 381нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (16.10.2019 №300 карар редакциясендә)

№300 от 16.10.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының29.12.2018 ел №381 «Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында карарына үзгәрешләр кертү турында

№ 381 29.12.2018 Опека һәм попечительлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары турында

Соңгы яңарту: 2021 елның 12 августы, 16:25

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International