Карар № 5 12.03.2019ел. "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге Советы 10.02.2014 елның № 4 карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Сукаеш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында" (29.11.2016 ел №23, 05.09.2017 ел № 13, 11.09.2017 ел № 16, 18.07.2018 ел № 17, 11.09.2018 ел № 23, 10.10.2018 ел № 30 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International