№124-30 28.12.2018 ел Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советының 2018 елның 19 апрелендә кабул ителгән 94-25 номерлы «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, контроль-хисап палатасы рәисе һәм аудиторы, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында» карарына үзгәрешләр кертү турында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International