№136-36 23.05.2019 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советының 2012 елның 20 декабрендәге 86-24 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шәһәре» муниципаль берлегенең җирдән куллану һәм төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында (24.11.2014 №146-41, 25.08.2015 №174-48, 17.03.2016 №20-5, 25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18, 22.08.2018 №108-27, 13.12.2018 №121-29 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International