№146-36 22.10.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турында» 13.12.2018 ел №117-29 карарына үзгәрешләр кертү турында(15.02.2019 года № 126-31, 22.04.2019 года № 131-32, 23.05.2019 года № 134-33, 20.08.2019 года № 141-35 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International