№149-36 22.10.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советы20.12.2012 ел № 86-24 карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында (24.11.2014 №146-41, 25.08.2015 №174-48, 17.03.2016 №20-5, 25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18, 22.08.2018 №108-27, 13.12.2018 №121-29, 23.05.2019 №136-33 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International