№225-32 13.12.2018 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль милегендә булган җир кишәрлекләренең бәясен билгеләү, аларны сату Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2017 елның 20 июнендәге 117-19 номерлы карары белән расланган сатуларны үткәрмичә гамәлгә ашырыла торган бәяне билгеләү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International