№281-38 20.08.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 23.05.2019 ел, №258-36 «Азнакай муниципаль районында үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләре һәм белгечләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» карары белән расланган, «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының үзәкләштерелгән бухгалтериясе» МКУ, «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ Үзәкләштерелгән бухгалтерия бүлеге, «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният Идарәсе» МКУ Үзәкләштерелгән бухгалтерия бүлеге җитәкчеләре һәм белгечләренең хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International