№284-38 20.08.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 30.03.2018 ел, №177-27 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләрен шәһәр төзелеше проектлау нормативларын раслау турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы авыл җирлекләрен шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларына үзгәрешләр кертү турында (13.12.2018 №222-32, 23.05.2019 №266-36 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International