№285 20.08.2019 ел Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 21.11.2011ел №75-12 «Азнакай муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турында Нигезләмә турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районының «Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесе турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында (31.10.2012 №189-26, 02.02.2017 №96-15,29.09.2017 №139-21, 22.04.2019 №245-35 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International