№288-39 22.10.2019 ел Азнакай муниципаль районы Советының 20.04.2011 ел №48-8 «Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы «муниципаль казна учреждениесе турындагы Нигезләмә хакында» карарына үзгәрешләр кертү турында (10.04.2014 №297-42, 22.05.2014 №306-44, 15.02.2019 №235-34 карарлар редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International