№ 342 24.04.2020 ел Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2012 елның 28 маендагы 154-21 номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы " Азнакай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында (29.01.2014 ел, №289-40, 12.01.2014 ел, №316-45, 30.04.2015 №361-52, 7.12.2015 №17-3, 18.08.2016 №60-9, 22.03.2017 ел, №104-17, 27.12.2017 ел, №166-24, 22.08.2017 ел, №200-30, 20.08.2019 ел, №275-35, № 275-35 карарлары редакциясендә)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International