Финанс-бюджет өлкәсендә

№218 от 25.08.2020 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 09 дкабрендәге 350 номерлы "Финанс-бюджет өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында" карары белән расланган 1-2 нче кушымталарга үзгәрешләр кертү хакында

№350 от 09.12.2019 Финанс-бюджет өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында

№306 от 17.10.2019 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 08.05.2018 ел №100 «Финанс-бюджет өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәреш кертү хакында (25.07.2018 №151, 28.12.2018 №370 карарлар редакциясендә) 

№ 370 от 28.12.2018 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Финанс-бюджет өлкәсендә «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә)

Соңгы яңарту: 2020 елның 28 августы, 11:09

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International