Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә

№40 от 13.02.2020 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәрешләр кертү турында (28.12.2018 ел, №366, 03.04.2009 ел, №84, 28.06.2019 ел, №175, 01.10.2009 ел, №290, 09.12.2019 ел, №353 карарлары редакциясендә)

№353 от 19.12.2019 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 05 маендагы 100 нче номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәрешләр кертү турында (05.07.2018 №151, 18.10.2018 №306, 28.12.2018 №366, 03.04.2019 №84, 28.06.2019 №175, 10.10.2019 №290 карарлар редакциясендә)

№290 от 01.10.2019 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 08.05.2018 ел № 100 карарына үзгәрешләр кертү хакында (25.07.2018 №151, 18.10.2018 №306, 28.12.2018 №366, 03.04.2019 №84, 28.06.2019 №175 карарлар редакциясендә)

№175 от 28.06.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 08.05.2018 ел №100 карарына үзгәрешләр кертү турында (25.07.2018 №151, 18.10.2018 №306, 28.12.2018 №366, 03.049 №84 карарлар редакциясендә)

№84 от 03.04.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына үзгәреш кертү турында (25.07.2018 №151, 18.10.2018 №306, 28.12.2018 №366 карарлар редакциясендә)

№ 366 от 28.12.2018 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Милек һәм җир мөнәсәбәтләре өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарынаүзгәрешләр кертү турында (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә)

Соңгы яңарту: 2020 елның 9 сентябре, 16:23

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International