Мәгариф һәм фән өлкәсендә

№161 от 25.05.2020 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2009 елның 3 апрелендәге 85 номерлы "Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчаларына) балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында" карарына үзгәрешләр кертү хакында (22.05.2019 ел №118, 01.08.2019 ел №244, 20.12.2019 ел №377 карарлар редакциясендә)

№377 от 20.12.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 03 апрелендәге 85 нче номерлы «Мәктәпкәчә белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы белем бирү оешмаларына (балалар бакчалары) балаларны исәпкә кую һәм күчерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында (22.05.2019 №118, 01.08.2019 №244 карарлар редакциясендә)

№244 01.08.2019 ел "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 03.04.2019 ел №85 «Төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына (балалар бакчалары)  балаларны исәпкә кую һәм күчерү»  муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында (22.05.2019 ел №118 карар редакциясендә)"

№118 22.05.2019 ел "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 елның 3 апрелендә «Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында»гы «Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм исәпкә алу турында" гы (балалар бакчалары) 85 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында"

№85 03.04.2019 ел "Мәктәпкәчә белем бирү буенча төп гомуми белем программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм теркәү (балалар бакчалары)» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты турында"

№ 365 28.12.2018 ел Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Мәгариф һәм фән өлкәсендә «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә)

Соңгы яңарту: 2020 елның 11 сентябре, 14:06

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International