Мәгариф һәм фән өлкәсендә

№3 от 13.01.2023 Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2021 елның 15 декабрендәге 335 номерлы карары белән расланган Азнакай муниципаль районында «Гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына күчерелү турында гаризалар кабул итү» муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентына үзгәреш кертү хакында мәгариф һәм фән" (15.08.2022 №224, 01.11.2022 №340 редакциясендә)

№340 от 01.11.2022 «Мәгариф өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2021 елның 15 декабрендәге 335 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында (2022 елның 15 августындагы 224 номерлы карар редакциясендә)

№224 от 15.08.2022 Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2021 елның 15 декабрендәге 335 номерлы «Мәгариф һәм фән өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында

№335 от 15.12.2021 Мҽгариф һҽм фҽн ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең административ регламентлары турында

Соңгы яңарту: 2023 елның 2 феврале, 09:19

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International