Торак өлкәсендә

№14 от 03.02.2021 Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 18 декабрендәге 373нче номерлы «Торак мәсьәләләре буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында (2020 елның 08 сентябрендәге 232 нче номерлы карар редакциясендә)

№ 373 от 18.12.2019 Торак мәсьәләләре буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында

№ 368 от 28.12.2018 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә)

Соңгы яңарту: 2021 елның 11 феврале, 16:30

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International